Цветелина Бижева, кинезитерапевт, масажист в Персона

Кинезитерапевт и масажист в център по естетика Персона - Цветелина Бижева
ЦВЕТЕЛИНА БИЖЕВА

ЦВЕТЕЛИНА БИЖЕВА
Кинезитерапевт, масажист. Кинезитерапевт и масажист в център по естетика Персона - Цветелина Бижева. Цветелина Бижева, кинезитерапевт, масажист в Персона. 

masajist-kineziterapevt-Persona-Cvetelina-Bijeva

 

Образование
Докторант към НСА, катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Магистърска програма МРЕ в МУ София, специалност МРЕ в неврологията.
Магистър Кинезитерапия в НСА „Васил Левски” София, специализация:
Мануално-мобилизационни методи при неврогенни и артрогенни дисфункции
Бакалавър Кинезитерапия в НСА

Курсове и допълнителна квалификация
Физикална аналгезия и стимулация
Неврорехабилитация при редки заболявания
Неврорехабилитация при заболявания на Периферна Нервна Система
Неврорехабилитация при заболявания на Централна Нервна Система
Функционална оценка в рехабилитацията (МКФ)
Physical treatment of peripherical phlebo-limphedema prof.Belgrado
Футбол за хора с нарушено зрение / Футзал лектор:Карлос Кампос 
Волейбол за хора с увреждания Pier Van Meenen

Persona

 

гр. София, ж.к. Южен Парк, бл. 124

Работно време:

9:00 - 21:00

Събота и Неделя:

10:00 - 18:00